Stephane Lannoy(Stephane Lannoy)
Ngày sinh: 1969-9-18
Chiều cao: 185 cm
Quốc tịch: Pháp
Vai trò: Trọng tài chính
Nghề nghiệp: Tiếp thị
Ngôn ngữ: Tiến Pháp, tiếng Anh
Sở thích: Đọc sách, xem phim