Damir Skomina(Damir Skomina)
Ngày sinh: 1976-8-5
Quốc tịch: Slovenia
Vai trò: Trọng tài chính
Quê hương: Koper
Nghề nghiệp: Người môi giới, người tổ chức du lịch
Ngôn ngữ: Tiếng Slovene, tiếng Anh, tiếng Ý
Sở thích: Bóng đá trong nhà, xem phim